Welkom bij

Wereldwinkel Zuidlaren

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Zuidlaren

 RSIN

 8015.93.165

 Vestigingsadres

 Middenstraat 1b, 9471GC Zuidlaren

 Telefoonnummer

 050-4029464

 E-mail adres

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De wereldwinkel Zuidlaren is aangesloten bij het platform "Wereldwinkels. NU. Dit platform zal onderdeel worden van het nog op te richten breder platform "Fairminds". Dit platvorm streeft ernaar alle activiteiten en organisaties op het gebied van eerlijke handel en duurzaamheid verenigen.

 De producten en/of de producenten en importeurs van de producten die de wereldwinkel verkoopt zijn gecertificeerd door de WFTO (World Fair Trade Organisation). Deze organisatie controleert  op de criteria van eerlijke handel. De winkels hebben gelegenheid om elkaar te ondersteunen bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen. Dit gaat via het het landelijke digitale netwerk "Extranet" van Wereldwinkel.NU

ANBI-status

Sinds 2008 beheerde de Landelijke Vereniging de groepsbeschikking wereldwinkels ten behoeve van de ANBI-status. Met ingang van 01-01-2020 heeft Wereldwinkel Houten de administratieve taak van groepshoofd overgenomen. De Belastingdienst is hiervan op de hoogte gesteld.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

 Inmiddels is de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels opgehouden te bestaan en is opgegaan in het nieuwe platform "Wereldwinkel.NU".

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Zuidlaren bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Zuidlaren is lid van het platform "Wereldwinkel.NU", en bundelt zo haar kracht met andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Zuidlaren vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van het platform "Wereldwinkel.NU".

Financiering

De financiering van Wereldwinkel Zuidlaren geschiedt door de winkelverkoop, verkoop van kerstpakketten en een subsidie van de gemeente Tynaarlo.

Beheer van het vermogen

Wereldwinkel Zuidlaren bezit geen vermogen.

Besteding van  het vermogen

N.v.t.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Theunis Jacob Wijbenga - voorzitter

Joke Munneke - secretaris

Esther Albrecht Soppe - coördinator vrijwilligers

Geen lid van het bestuur:

Tytsje Groen - penningmeester

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Zuidlaren heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Verslag

Hieronder volgt een opsomming van de uitgeoefende activiteiten in 2019. D.m.v. deze activiteiten wil Wereldwinkel Zuidlaren de bekendheid van Fair Trade bevorderen. Het volledige jaarverslag ligt ter inzage bij de secretaris.

-  Wereldwinkeldag - zaterdag 11 mei

-  Deelname Markt van Melk en Honing - zaterdag 3 augustus

-  Deelname herfstfair Zorgcentrum Veendam, 20 november

-  Sinterkerstfair - zaterdag  30 november

-  Deelname kerstmarkt "de Enk" - vrijdag 13 december

-  Deelname kerstfair "Victora Christmas Fair" in Zeijen, 7 en 8 december

 

 

Financiële huishouding

De financiele stukken liggen ter inzage bij de penningmeester.